Administracja danych osobowych

Zapewniamy, że wszelkie informacje i dane, które nam przekazujesz są przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa i z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Jesteśmy wiarygodnym partnerem finansowym. Pośrednik kredytowy, którym jest Aventus Group Sp. z o. o. z/s w Białymstoku – właściciel Strony Internetowej dostępnej w domenie www.affiliacja.aventusgroup.pl  należy do prestiżowego grona Związku Firm Pożyczkowych oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Administratorem Danych Osobowych jest Pośrednik – AVENTUS GROUP Spółka z odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok (Polska), adres poczty elektronicznej: info@aventusgroup.pl , numer telefonu: (+48) 611 100 430.

Współadministratorem Danych Osobowych może być Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem: PIXO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok, lub LTU Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 56, 15-101 Białystok, lub TUSUMI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok, lub ARENA Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 56, 15-101 Białystok. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Współadministratora jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu, promowanie produktów i usług współadministratora, prowadzenie analiz i statystyk wspólnie z Pośrednikiem.