Pożyczka Plus – oferta dla obywateli Ukrainy

Od dnia 31.01.2022 pożyczki w marce Pożyczka Plus będą dostępne także dla obywateli Ukrainy.

Aby poprawnie złożyć wniosek niezbędne będzie:

  • podanie numer paszportu oraz terminu ważności
  • podanie numer karty pobytu oraz terminu ważności
  • podanie numer ubezpieczenia
  • podanie numeru PESEL
  • przesłanie zdjęcia lub skanu paszportu
  • posiadanie stałego dochodu – należy przesłać zdjęcie lub skan dokumentu potwierdzającego zatrudnienie
  • miejsce zamieszkania na terenie Polski

Dedykowane kreacje mailingowe do pobrania w poniższym linku:

pobieram kreacje mailingowe